Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close
About Us
Կազմակերպության հիմնական նպատակներն են` -քարոզել և աջակցել առողջ ապրելակերպի զարգացմանը, -մշակել և իրականացնել համապատասխան ծրագրեր, կազմակերպել դասընթացներ, դասախոսություններ, սեմինարներ, ժողովներ, գործնական պարապունքներ, բանավեճեր, մրցույթներ, հանդիպումներ և այլ միջոցառւոմներ, -իրականացնել հասարակության լայն զանգվածներին հոգեբանական և սոցիալական խորհդատվության տրամադրում և անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովում, -իրականացնել հասարակության գիտակցության, հանդուրժողականության, մշակութային և կրթկական մակարդակի բարձրացման ուղղված հասարակական միջոցառոիմներ, -աջակվել քաղաքացիական հասարակության ձևավորման ուղղված միջոցառումներին, -իրականացնել բարեգործական ծրագրեր և միջոցառումներ: