Get our free app. It won't take up space on your device

About Be informed

Կազմակերպության հիմնական նպատակներն են`
-քարոզել և աջակցել առողջ ապրելակերպի զարգացմանը,
-մշակել և իրականացնել համապատասխան ծրագրեր, կազմակերպել դասընթացներ, դասախոսություններ, սեմինարներ, ժողովներ, գործնական պարապունքներ, բանավեճեր, մրցույթներ, հանդիպումներ և այլ միջոցառւոմներ,
-իրականացնել հասարակության լայն զանգվածներին հոգեբանական և սոցիալական խորհդատվության տրամադրում և անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովում,
-իրականացնել հասարակության գիտակցության, հանդուրժողականության, մշակութային և կրթկական մակարդակի բարձրացման ուղղված հասարակական միջոցառոիմներ,
-աջակվել քաղաքացիական հասարակության ձևավորման ուղղված միջոցառումներին,
-իրականացնել բարեգործական ծրագրեր և միջոցառումներ: