Get our free app. It won't take up space on your device

«Այ Փի Էս Սի» Քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտ

Subscribe

10 subscribers

Subscribe

10 subscribers

Ազատության պող., 27

About «Այ Փի Էս Սի» Քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտ

«Այ Փի Էս Սի» Քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտը Հայաստանի առաջատար հետազոտական ընկերություններից մեկն է, որը գործում է 2006թ.-ից:
  IPSC ընկերության Հետազոտությունների բաժինն իրականացնում է՝
•	Հանրային կարծիքի ուսումնասիրություններ,
•	Մարկետինգային հետազոտություններ,
•	Մոնիտորինգի և գնահատման հետազոտություններ,
•	Օմնիբուս հետազոտություններ,
•	Որակի ստուգում:
IPSC ընկերության Հաղորդակցության բաժինն իրականացնում է՝
•	Հաղորդակցության ռազմավարությունների մշակում,
•	Կորպորատիվ քաղաքականության և կանոնակարգերի մշակում,
•	Փոփոխությունների կառավարման խորհրդատվություն,
•	Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության (ԿՍՊ) խորհրդատվություն,
•	Հեղինակության կառավարման խորհրդատվություն,
•	Հանրային հարաբերությունների (PR) խորհրդատվություն:

Բոլոր հարցումներն անանուն են, հետազոտության տվյալներն օգտագործվում են միմիայն ընդհանրացված տեսքով: