Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Ավտոսուրճ ՍՊԸ

Address: Հասրաթյան փողոց 8/2,
Phone: +37498198200
About Us
Ավտոսուրճ ընկերությունը ստեղծվել է 2014թ.` երիտասարդ, գործարար ընկերների ջանքերով և առաջնային նպատակ ունի հավաքագրել ուժեղ, դինամիկ թիմ: Գործունեության տեսակը` "drive-through" (ավտոմեքենաների մուտքով) սուրճի/թեյի/ջրեղենի խանութ-կետերի ցանց Երևանում և մարզերում:

Jobs at Ավտոսուրճ ՍՊԸ

The company currently has no vacancies

Look for jobs in similar companies or subscribe to Ավտոսուրճ ՍՊԸ page to receive notifications about vacancies posted by the company
address
Address
Հասրաթյան փողոց 8/2,
Phone
Phone
+37498198200