Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Ավտոսուրճ ՍՊԸ

Address: Հասրաթյան փողոց 8/2,
Phone: +37498198200
About Us
Ավտոսուրճ ընկերությունը ստեղծվել է 2014թ.` երիտասարդ, գործարար ընկերների ջանքերով և առաջնային նպատակ ունի հավաքագրել ուժեղ, դինամիկ թիմ: Գործունեության տեսակը` "drive-through" (ավտոմեքենաների մուտքով) սուրճի/թեյի/ջրեղենի խանութ-կետերի ցանց Երևանում և մարզերում: