Get our free app. It won't take up space on your device

About AR Group

"AR Group" ընկերությունը  զբազվում է բիզնեսի ավտոմատացմամբ՝ «ՀԾ առևտուր» համակարգի ներդրմամբ, ինչպես նաև այդ համակարգի ուսուցմամբ և սպասարկմամբ: Կազմակերպությունը առաջարկում է նաև հետևյալ ծառայությունները՝ պահեստի գույքագրում, բոնուսային համակարգի ներդրում, ՀԴՄ սարքի համակցում, ցանցի նախագծում, ցանցային սարքերի կարգավորում, ԱՏԳԱԱ կոդավորում, օպերացիոն համակարգերի տեղադրում, օֆիսային համակարգերի տեղադրում, առևտրային սարքավորումների համակցում: