Get our free app. It won't take up space on your device
donemsg

You have successfully subscribed ․ You’ll receive messages when company publishes new jobs

close

Անիվ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

Address: ք. Երևան, Նալբանդյան 35, բն. 6
Website: www.aniv.am
Phone: (060) 49-90-01
About Us
ԱՆԻՎ Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունը մրցութային կարգով աշխատանքի է հրավիրում վարկային մասնագետների ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում աշխատելու համար: Վարկային մասնագետը. • իրականացնում է պոտենցիալ վարկառուների նախնական ուսումնասիրություն, վարկունակության վերլուծություն, • նախապատրաստում և նախնական քննարկման է ներկայացնում վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, եզրակացություն է ներկայացնում վարկային փաթեթի և դրա ապահովության վերաբերյալ, • նախապատրաստում և ստորագրման է ներկայացնում վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը, • իրականացնում է վարկերի ընթացիկ սպասարկումը, մոնիթորինգը, անհրաժեշտության դեպքում՝ հաշվետվություններ է ներկայացնում տնօրենին, • տնօրենի կողմից տրված լիազորագրերի սահմաններում կնքում է պայմանագրեր, նոտարական, կադաստրի տարածքային գրասենյակներում և դատական ատյաններում հանդես է գալիս որպես լիազորված անձ, • առաջարկություններ է ներկայացնում վարկերի տրամադրման, սպասարկման, ընթացիկ մոնիթորինգի և մարման գործընթացի կատարելագործման վերաբերյալ, • առաջարկություններ է ներկայացնում նոր վարկային գործիքների ներդրման վերաբերյալ, իրականացնում է ՈՒՎԿ ներքին կանոնակարգերով և տնօրենի հանձնարարությամբ այլ գործողություններ: Դիմողը պետք է ունենա. •Բարձրագույն կրթություն •Վարկավորման բնագավառում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ •Համակարգչային MS office, Internet, Outlook ծրագրերի վարժ իմացություն •Փաստաթղթերի հետ աշխատելու կարողություն •Գործնական շփման էթիկա •Սահուն հայերենի իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է • Ճշտապահություն, կազմակերպվածություն, թիմային աշխատանքի ունակություն Նախապատվությունը տրվում է սեփական ավտոմեքենա ունեցող և նշված տարածաշրջաններում բնակվող անձանց: Աշխատավարձը կախված է պորտֆելի մեծությունից և որակից՝ առանց վերին սահմանի: Ռեզյումեները ներկայացնել մինչև 2015թ.-ի փետրվարի 28-ը ներառյալ, ՛՛Անիվ՛՛ ՈՒՎԿ էլ. հասցեով` [email protected]