Get our free app. It won't take up space on your device

Անիվ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ք. Երևան, Նալբանդյան 35, բն. 6

About Անիվ ՈՒՎԿ ՍՊԸ

ԱՆԻՎ Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունը մրցութային կարգով աշխատանքի է հրավիրում վարկային մասնագետների ՀՀ Արարատի և Արմավիրի մարզերում աշխատելու համար:
Վարկային մասնագետը.
•	իրականացնում  է պոտենցիալ վարկառուների նախնական ուսումնասիրություն, վարկունակության վերլուծություն,
•	նախապատրաստում և նախնական քննարկման է ներկայացնում վարկերի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը, եզրակացություն է ներկայացնում վարկային փաթեթի և դրա ապահովության վերաբերյալ,
•	նախապատրաստում և ստորագրման է ներկայացնում վարկերի տրամադրման համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը,
•	իրականացնում է վարկերի ընթացիկ սպասարկումը, մոնիթորինգը, անհրաժեշտության դեպքում՝ հաշվետվություններ է ներկայացնում տնօրենին,
•	տնօրենի կողմից տրված լիազորագրերի սահմաններում կնքում է պայմանագրեր, նոտարական, կադաստրի տարածքային գրասենյակներում և դատական ատյաններում հանդես է գալիս որպես լիազորված անձ,
•	առաջարկություններ է ներկայացնում վարկերի տրամադրման, սպասարկման, ընթացիկ մոնիթորինգի և մարման գործընթացի կատարելագործման վերաբերյալ,
•	առաջարկություններ է ներկայացնում նոր վարկային գործիքների ներդրման վերաբերյալ, իրականացնում է ՈՒՎԿ ներքին կանոնակարգերով և տնօրենի հանձնարարությամբ այլ գործողություններ:

Դիմողը պետք է ունենա.

•Բարձրագույն կրթություն
•Վարկավորման բնագավառում առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ •Համակարգչային MS office, Internet, Outlook ծրագրերի վարժ իմացություն
•Փաստաթղթերի հետ աշխատելու կարողություն
•Գործնական շփման էթիկա
•Սահուն հայերենի իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է
• Ճշտապահություն, կազմակերպվածություն, թիմային աշխատանքի ունակություն
 Նախապատվությունը տրվում է սեփական ավտոմեքենա ունեցող և նշված տարածաշրջաններում բնակվող անձանց:
Աշխատավարձը կախված է պորտֆելի մեծությունից և որակից՝ առանց վերին սահմանի:

Ռեզյումեները ներկայացնել մինչև 2015թ.-ի փետրվարի 28-ը ներառյալ, ՛՛Անիվ՛՛ ՈՒՎԿ էլ. հասցեով` [email protected]