Get our free app. It won't take up space on your device

Աֆինա Պալլադա

Թբիլիսյան խճ. 29/20

About Աֆինա Պալլադա

ՍԿ  <<Աֆինա Պալլադա>>  ՓԲԸ  շինարարական կազմակերպություն է, որը իրագործում է բոլոր տեսակի շինարարական աշխատանքներ՝ նախագծում,շենքերի կառուցում.......