Get our free app. It won't take up space on your device

AC Smart Air

Ք.Երևան, Ավան, Բաբաջանյան 7/9

About AC Smart Air

AC Smart Air ընկերությունը իրականացնում է HVAC & Plumbing ինժիներական համակարգերի ենթակառուցվածքների և սարքավորուﬓերի արտադրություն: Արտադրվում են ﬔխանիկական ինժեներական համակարգերի սարքավորուﬓեր և ակսեսուարներ (Mechanical engineerin Equipments): Ընկերությունը ﬕակն է ՀՀ տարածքում, որը զբաղվում է արտադրական ոլորտում այս սեգﬔնտի նմանատիպ ծավալուն գործունեությամբ, շեշտադրում է կատարվել զարգացնել բացակայող
արտադրական այս ճյուղը ՀՀ-ում: Ընկերությունը 2021- թ-ին թողարկել է 150 անվանմամբ կատալոգ, 2021-ին մասնակել է Caucasus Building & Reconstruction EXPO ﬕջազգային ցուցահնդեսին, գրանցելով հաջողություններ և էլ ավելի հայտնի դարձել հանրությանը: