Job.am Տեղադրեք մեր անվճար հավելվածը: Այն շատ տեղ չի զբաղեցնի ձեր սարքի վրա
Տեղադրեք մեր անվճար հավելվածը: Այն շատ տեղ չի զբաղեցնի ձեր սարքի վրա

Senior Node.js Developer

Analysed

Ոլորտ: Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաներ

Քաղաք: Երևան

Աշխատավարձ: 800,000 - 1,500,000 AMD Net

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 23.12.2021

RESPONSIBILITIES:

 • Develop web applications with modern technologies,
 • Read, understand and modify codes,
 • Help to design and create RESTful APIs to drive functionality,
 • Ensure optimal performance of the central database and responsiveness to front-end requests,
 • Collaborate with team members effectively and take part in team discussions.

REQUIREMENTS:

 • Excellent knowledge of algorithms and data structures,
 • Excellent knowledge of JavaScript and TypeScript,
 • Excellent knowledge and experience of working with Node.js for over 3 years, understanding of the event loop,
 • Working experience with Redis and WebSockets,
 • Strong proficiency in working with database systems such as MongoDB, MySQL, and/or PostgreSQL,
 • Experience in Labeled Property Graph Databases (e.g. Neo4J, TigerGraph, AWS Neptune, Azure Cosmos DB, or similar) and Graph query languages (e.g. Gremlin, SPARQL, Cypher, or similar) will be a great plus,
 • Working experience with Node.js web frameworks such as Express.js, Socket.io,
 • Experience building RESTful APIs,
 • Experience with code coverage, unit testing, and integration tests,
 • Experience with microservices and respective architecture design principles and scalability best practices,
 • Experience in conducting system end-to-end testing.
SHARE: