Spa Receptionist

Radisson Blu Hotel Yerevan

Ոլորտ: Տուրիզմ, Հյուրանոցներ

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 16.06.2021

Radisson Blu Hotel Yerevan is looking for a candidate for the position of Spa Receptionist.

Key requirements:

 • Bachelor’s degree/ higher education qualification;
 • Excellent knowledge of Armenian, Russian and English;
 • Strong customer service skills;
 • Good organizational and multi-tasking abilities;
 • Excellent communication and phone etiquette skills;
 • Knowledge of basic computer skills;
 • High sense of responsibility;
 • Work experience at Hotel is preferred.

Responsibilities:

 • Answer phone calls and provide accurate information to clients;
 • Manage reservations;
 • Inform staff members of made appointments;
 • Welcome and guide clients on the procedures at the spa;
 • Process payments;
 • To recognize the importance of ‘sales’ in every aspect of their role.

Interested and matching candidates are requested to send their CVs to the mentioned email.

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

[email protected]
SHARE: