Լրագրության կրթական ծրագրի պատասխանատու

Եվրասիա միջազգային համալսարան

Ոլորտ: Գիտություն

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 13.02.2021

Նվազագույն պահանջներ

 • Բարձրագույն, գիտական աստիճան, կոչում (ցանկալի է)
 • Նվազագույնը 3 տարվա վարչական և գիտամանկավարժական աշխատանքի փորձ բարձրագույն կրթության ոլորտում

Հատուկ գիտելիքներ

 • Կրթության ժամանակակից խնդիրների և միտումների իմացություն
 • Որակի ապահովման ազգային և եվրոպական չափորոշիչներին տիրապետում
 • Անգլերենի և ռուսերենի գերազանց իմացություն
 • Իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի, ինչպես նաև ամբիոնի գործառույթներին առնչվող ներքին իրավական ակտերի իմացություն

Հատուկ հմտություններ և կարողություններ

 • Առաջնորդության և կառավարման հմտություններ և կարողություն
 • Թիմի ձևավորման (team building), արդյունավետ հաղորդակցության, համագործակցված աշխատանքի կազմակերպման, կոնֆլիկտների կառավարման հմտություններ և կարողություն
 • Գրավոր և բանավոր հաղորդակցության գերազանց հմտություններ
 • Արագ կողմնորոշվելու կարողություն և խնդիրների լուծման ստեղծարար մոտեցում
 • Նախագծերի պլանավորման և իրականացման կարողություն
 • Ինստիտուցիոնալ կարիքներին և առաջնահերթություններին համապատասխան հիմնարար քաղաքականությունների մշակման և կառավարչական հիմնախնդիրների ախտորոշման, լուծման և խորհրդատվության հմտություններ ու կարողություն

Պարտականություններ

 • Աջակցել ամբիոնի վարիչին ամբիոնը համալրել բարձր որակավորում ունեցող հիմնական և պայմանագրային կադրերով, նպաստել երիտասարդ դասախոսների մասնագիտական աճին։
 • Մշակել և Գիտխորհրդի հաստատմանը ներկայացնել մասնագիտական կրթական ծրագրերի փաթեթները, սահմանված պարբերականությամբ գնահատելով դրանց արդյունավետութ­յունն ու վերանայման առաջարկներ ներկայացնելով։
 • Գործատուներից հավաքագրել թիրախային հետազոտական թեմաներ և ներկայացնել ուսանողական հետազոտությունների (ավարտական աշխատանք, թեզ և այլն) համար։
 • Յուրաքանչյու կիսամյակի սկզբում գնահատել և ամբիոնի վարիչի հաստատմանը ներկայացնել առարկայական ծրագրերի օրացուցաթեմատիկ պլանները՝ իրականացնելով ընթացիկ վերահսկողություն դրանց պատշաճ իրականացման նպատակով։
 • Կազմակերպել և իրականացնել պլանավորված և չպլանավորված դասալսումներ՝ արդյունք­ները հասանլեի դարձնելով ամբիոնի վարիչին և դասախոսներին (անհատապես)։
 • Վերլուծել և գնահատել ստուգարքների և քննությունների արդյունքները, ներկայացնել առաջարկություններ ուսման որակի բարձրացման ուղղությամբ:
 • Մասնակցել բուհի ընդունելության ծրագրի մշակման և իրականացման գործընթացներին՝ աջակցելով Հասարակայնության հետ կապերի և գովազդի բաժնի աշխատակիցներին:
 • Ակտիվ երկկողմանի համագործակցություն հաստատել գործատուների հետ:
 • Աջակցել ամբիոնի վարիչին մշակել և իրականացնել համալիր ծրագիր ուսանողների գործնա­կան հմտությունների զարգացման նպատակով։
 • Հետևել դասախոսների կողմից գիտահետազոտական աշխատանքների կատարմանը, երիտասարդ մասնագետներով ամբիոնի համալրմանը:
 • Ամբիոնի վարիչի հետ համատեղ՝ ուսանողության համար կազմակերպել արտալսարանային սեմինարներ` միտված գործնական և փափուկ հմտությունների զարգացմանը՝ ներգրավելով ամբիոնի դասախոսներին, ոլորտի գործարաներին և գիտնականներին:
 • Պայմանավորվածություն ձեռք բերել կազմակերպությունների ղեկավարության հետ ուսանողների արտադրական պրակտիկան կազմակերպելու համար՝ թիրախում ունենալով կրթական ծրագրերի հիմնական ուղղությունները:
 • Մասնակցել որակավորման բարձրացմանը ուղղված միջոցառումներին:
 • Համակարգել համալսարանի Մեդիա լաբորատորիան (media lab)՝ ծառայեցնելով ինչպես լրագրության, այնպես էլ այլ ամբիոնների համար, էլէկտրոնային ռեսուրսների ստեղծմանը։

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

[email protected]
SHARE: