Logistics coordinator (dispatcher)

TriStar Transit INC

Ոլորտ: Լոգիստիկա, Գնումներ, Տրանսպորտ

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 19.12.2020

Description

Tristar logistic company (with new MC) is looking for Logistics coordinator (dispatcher) for an office job.Training will be provided.

Responsibilities

• Sales with either your own or company’s carriers,
• Developing relationships with freight brokers and carriers
operating in the US and arranging freight transportation to meet their needs,
• Account Management and development,
• Manage multiple pick-ups and deliveries,
• Track and update shipment status to freight brokers,
• Tactful and intelligent negotiation of rates and services,
• Carrier sourcing; acquisition,
• Provide excellent customer service to both brokers and carriers.
• Training will be provided

Requirements


• Fluent English,
• Ability to work with a team,
• Self-motivated, enthusiastic team player who excels in a fast-paced environment,
• Excellent and effective communication skills (both verbal and written),
• Strong customer service orientation and excellent work ethic,
• Ability to quickly process information and make decisions,
• Effective negotiation and problem-solving skills, and the ability to handle conflict,
• General computer skills- proficiency with MS Office,
• Higher Education is preferable but not mandatory.

Additional notes


Location is Yerevan,Avan
Working hours - night shift, 17:00 - 01:00
Interested candidates are welcome to send their resumes 

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

[email protected]
SHARE: