SEO Specialist

QWERTY LLC

Ոլորտ: Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաներ

Քաղաք: Երևան

Աշխատավարձ: Highly Competitive

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 17.06.2020

SEO SPECIALIST

QWERTY LLC is currently looking for an SEO Specialist to enrich our team and promote them to build a successful career with us.

Responsibilities

 • Track and analyze the network traffic,
 • Perform ongoing keyword discovery, expansion, and optimization,
 • Develop and implement link building strategy,
 • Ranking analysis,

Requirements

 • A strong understanding of all SEO best practices such as SEO “friendly” site architecture, search engines, tags, link building,
 • Knowledge of keyword research,
 • Understanding of search engine algorithms and ranking methods,
 • Experience with website analytics tools (e.g., Google and Bing Webmaster),
 • Ahrefs, Alexa, MOZ,
 • Analyzing keywords and SEO techniques used by competitors,
 • Computer Networking including Virtual Private Network Systems,
 • Basic Knowledge of Virtual Machines,
 • Basic knowledge of HTML,
 • Knowledge of Computer Operating Systems (Mac OS, Windows),
 • Knowledge of MS Office,
 • Strong organizational, time management and analytical skills,
 • Certification in Google Analytics would be an advantage!

Interested and matching candidates are requested to send their CVs to the mentioned email. 

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

qw215976@job.am
SHARE: