Node.js Developer

YerevanRide

Ոլորտ: Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաներ

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Ազատ գրաֆիկ

Վերջնաժամկետ: 11.06.2020

Description

The Node.JS Developer will be part of the great YerevanRide team and create the best platform for sharing bikes/e-bikes scooters and electric cars for our city Yerevan and more.

Responsibilities

 • Participate in all cycles of software design and development;
 • Read, understand and modify the existing code;
 • Work as part of a software development team;

Requirements

 • At least 2 years of work experience as a Node.JS Developer;
 • Work experience in the development of multi-layered client-server applications;
 • Knowledge of SQL dialects;
 • Knowledge in web services;
 • Database knowledge with MongoDB, MySQL databases;
 • Excellent knowledge of JavaScript, Redis;
 • Experience of working with remote data via REST and JSON;
 • Experience with third-party libraries and APIs;
 • Knowledge of source control systems;
 • Ability to work well under minimal supervision;
 • Ability to solve problems;

Additional Notes

 • https://youtu.be/0WFmbUVA-Os

Interested and matching candidates are requested to send their CVs to the mentioned email.

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

yr215952@job.am
SHARE: