SEO Content Writer

Web One Studio

Ոլորտ: Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաներ

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 01.07.2020

Web One Studio is looking for an experienced SEO content writer.  The main duties include:

 • Writing search engine optimized copy
 • Optimizing current copy on a client's website (page titles, Meta descriptions, h1s, alts, anchor, text, etc.)
 • Blog writing and posting
 • Backlinking
 • Keyword research
 • Rank analysis
 • Content marketing strategy analysis
 • Content writing for different WebSites

The main skills that an SEO content writer should possess include:

 • Verbal and written communication skills. 
 • Knowledge of SEO and how it applies to content marketing
 • Basic knowledge of HTML
 • Knowledge of analytics tools like Google and Bing analytics. 

 

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

wos216054@job.am
SHARE: