Senior ASP.NET Web developer

FlexAp (Flexible Applications CJSC)

Ոլորտ: Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաներ

Քաղաք: Երևան

Աշխատավարձ: Highly competitive, based on the experience

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 17.04.2020

Description

Flexible Applications is looking for a Senior ASP.NET Web developer.

The candidate will work on different projects for our headquarter company located in the USA («AMGtime").

Requirements

  • Higher education
  • 5+ years of work experience in web development
  • Strong understanding of object-oriented programming
  • Expert knowledge of ASP.NET MVC, ASP.NET Core, C#, Entity Framework, .NET Framework, ADO.NET
  • Expert knowledge of Ajax, JSON, JavaScript and/or jQuery, HTML/DOM/ CSS /Bootstrap
  • Knowledge of Database Technologies
  • Knowledge of English is a plus
  • Ability to continuously learn, work independently, and make decisions with minimal supervision
  • Good communication and problem-solving skills

Additional Notes

Duration: Long-term

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

fap215905@job.am
SHARE: