Angular Developers

Web Apricot

Ոլորտ: Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաներ

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 13.03.2020

Job description:

We are looking to hire an experienced Angular Developer to join our dynamic team.

Job responsibilities

 • Designing and developing Web Apps using Angular best practices.
 • Adapting interface for modern internet applications using the latest front-end technologies.
 • Writing JavaScript, CSS, and HTML.
 • Conducting performance tests.
 • Ensuring high performance of applications and providing support.
 • Analyze design requirements and recommend technical solutions.

Required qualifications

 • Previous work experience as an Angular Developer.
 • Proficient in CSS, HTML, and writing cross-browser compatible code.
 • Proven experience implementing front-end and JavaScript applications.
 • Critical thinker and good problem-solver.
 • Ability to help with debugging, testing, and performance optimization of the codebase
  Skilled in strategic problem-solving; communication, time-management, and follow-through

Additional information

Please note that only short-listed candidates will be contacted.

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

wa215482@job.am
SHARE: