Sales Manager

Time to travel

Ոլորտ: Տուրիզմ, Հյուրանոցներ

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 05.03.2020

Description

We are seeking a dynamic Corporate Sales person to join our team (tour agency). This unique individual must possess excellent communication skills in customer relations, be flexible in targeting new business and exceed established goals for their market segment. In addition, they will develop new clients for boosting tour agency sales.

Responsibilities

  •  Knowledge of tour agency business;
  •  targeting new business opportunities;
  •  building and maintaining existing relationships;
  •  develop and maintain a contact and customer database;
  •  prepare sales proposals to clients incorporating clearly defined terms and conditions;
  •  establish an effective sales call cycle for key customers, existing and new partners;
  •  work to achieve agreed goals and objectives

Requirements

  • A minimum of 1 year tour agency corporate sales experience and a network of contacts;
  • Diploma or Degree in Hospitality/Tourism Management would be an asset;
  • Skills and qualifications.

Additional Notes 

Applicants are kindly requested to send their CVs to the e-mail mentioned above. Only shortlisted candidates will be contacted for an interview. 

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

ttt215544@job.am
SHARE: