Backend Engineer

Intellcores LLC

Ոլորտ: Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաներ

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 01.03.2020

Responsibilities:

 • Collaborate with product and engineering teams to conceive and build new features
 • Develop and deploy Java services to support rapidly growing functionality and usage
 • Architect scalable and reliable infrastructure in the cloud
 • Help improve the code quality through writing unit tests, automation and performing code reviews
 • Dive into difficult problems and successfully deliver results on schedule
 • Work with client-facing teams to debug production issues quickly and effectively

Qualifications:

 • Bachelor's degree in Computer Science or related field
 • 2+ years of professional software development experience
 • Proficiency with Java, experience with Play Framework preferred
 • Experience with at least one cloud provider, AWS preferred
 • Strong understanding of Computer Science fundamentals

Interested and matching candidates are requested to send their CVs to the mentioned email.

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

intel215510@job.am
SHARE: