Customer Service Representative

Enterprise Rent-A-Car Armenia

Ոլորտ: Հաճախորդների սպասարկում

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 14.03.2020

JOB DESCRIPTION

Enterprise Rent-A-Car is looking for a young, motivated and customer-oriented candidate for the position of Customer Service Representative.

RESPONSIBILITIES

  • Provide high-quality customer service and support; 
  • Prepare rental agreements and accept payments from the customers;
  • Deliver and accept cars to/from customers at the downtown and the airport;
  • Prepare cars for the rental;
  • Perform other job-related duties assigned by the Manager.

REQUIRED QUALIFICATIONS

  • Good knowledge of English and Russian languages;
  • Excellent communication skills; 
  • Valid driving license and at least 2 years of driving experience;
  • Work experience in the customer service field is a plus;
  • Knowledge of technical aspects of the vehicles will be a plus.

APPLICATION PROCEDURES

All interested candidates are welcome to send their CV with photo to the mentioned email.

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

erac215189@job.am
SHARE: