Senior UI/UX Designer

Adrack LLC

Ոլորտ: Արվեստ, Դիզայն

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 27.04.2020

Senior UI/UX Designer

We are looking for an experiences UI/UX Designer to join our awesome  team! Our UX developer will be responsible for conducting user research, creating wireframes and designs, and ultimately aligning user behavior to actions that drive results.

Job responsibilities

  • Translate user behavior and research into actionable data
  • Create concepts, wireframes, and mockups that lead to intuitive user experiences.
  • Combine creativity with an awareness of the design elements
  • Continuously discovering and promoting new design trends and technologies to ensure great user experience.

Required qualifications

  • 4+ years of UX/UI design work experience and a strong portfolio
  • A strong understanding of UX design methods and techniques;
  • Up-to-date knowledge of design software like InVision, Sketch, Adobe XD;
  • Excellent interpersonal and communication skills
  • Experience with iterative development with quick release cycles (Agile Methodologies)
  • Experience with project management software (Jira)

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

ad214840@job.am
SHARE: