logo of «Քինետիքս ՍԴՄԱ» ՍՊԸ

Senior Front End Developer

«Քինետիքս ՍԴՄԱ» ՍՊԸ

Երևան
7 նոյեմբերի
450
Negotiable

Full time position


Description: Senior front end developer


Experience: Minimum 3 years as a front end developer


Qualifications: Javascript/JQuery, Backbone.JS, Angular/React


Duties: Develop front end code for a start-up company with clients in the US market.

Ինչպե՞ս դիմել


ԿԱՄ

apply217920@job.am

Հնարավոր է Ձեզ հետաքրքրեն նաև
loading...

Տեղեկացրու՛ ընկերներիդ այս աշխատանքի մասին