Assistant to General Director

JCA Jewellery Company of Armenia

Երևան
30 հունվարի
1048
200 000 AMD

JOB RESPONSIBILITIES:


- Sort and distribute incoming mail to areas and dispatch outgoing mail;
- Answer and direct phone calls;
- Type correspondence, reports and other documents;
- Organize and schedule meetings and appointments;
- Book travel arrangements.

REQUIRED QUALIFICATIONS:


- Higher education;
- Attention to detail and high level of accuracy;
- Excellent knowledge of English, Russian and Armenian languages;
- Excellent interpersonal skills;
- Very effective organizational skills;
- Work experience is a plus.

Տեղեկացրու՛ ընկերներիդ այս աշխատանքի մասին

Դիմել այս հաստիքին

էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է
Չունե՞ք հաշիվ, գրանցվե՛ք այստեղ

ԿԱՄ

apply208559@job.am