ՀՀ իրավաբանների և այլ մասնագետների համար

Անցկացման վայրը: Chicago, Tbilisi

Ստացիր 75% և 100% չափով ուսումնական կրթաթոշակ Չիկագո-Քենթի իրավաբանական քոլեջի իրավագիտության մագիստրոսի ծրագիր համար Վրաստանում (ք. Թբիլիսի) և ԱՄՆ-ում (Չիկագո)

ԱՄՆ-ում հիմնադրված Չիկագո-Քենթի իրավաբանական քոլեջը Կովկասում Ամերիկյան Իրավունքի Դպրոցի հետ համատեղ, հայտարարում է երկու փոխկապակցված ծրագրեր ՀՀ իրավաբանների համար ՝ երաշխավորված 100% և 75% կրթաթոշակի տրամադրմամբ.

 1. Ամերիկյան իրավունքի դպրոցի ծրագիր /Թբիլիս, Վևաստան/ և
 2. Մեկ կիսամյակ տևողությամբ Իրավաբանական գիտությունների ծրագիր /Չիկագո, Իլլինոյս նահանգ, ԱՄՆ/:

Ամերիկյան իրավունքի դպրոցի ծրագրի տևողությունն է երկու կիսամյակ Վրաստանում, Թբիլիսիում` 2020թ-ի հունվարից մայիս (առաջին կիսամյակ) և սեպտեմբերից դեկտեմբեր (երկրորդ կիսամյակ): Երկու կիսամյակը ներառում է 10 պարտադիր դասախոսություններ, որոնք անց են կացվելու անգլերենով, բացառապես ԱՄՆ–ից և Միացյալ թագավորությունից ժամանած Չիկագո-Քենթի դասախոսների կողից: Նշված տասը պարտադիր դասընթացները ընդգրկում են հետևյալ արդիական առարկաները՝ Միջազգային բիզնես գործարքներ, Էլեկտրոնային առևտուր, Առցանց գործարքներ, Հակամենաշնորհային իրավունք, Մտավոր սեփականության ակտիվների կառավարում, Մտավոր սեփականության իրավունք, Համաշխարհային մտավոր սեփականության իրավունք,
Ապրանքային նշանի իրավունք, Համեմատական իրավունք, Ամերիկյան իրավական համակարգի ներածություն և Իրավաբանական գրագրություն:

Ուսումնական մեթոդը իրենից ենթադրում է մեկանգամյա դասընթաց, որն անցկացվում է բացառապես հանգստյան օրերին 10:00–ից մինչև 17:00-ն: Ընդհանուր առմամբ, 5 հանգստյան օր դասընթացները պետք է անցկացվեն իրական ժամանակի ռեժիմով: Բացի այդ, ԱԻԴ ուսանողներին տրվելու են նյութեր դասընթացներից առաջ և հետո ընթերցանության համար: ԱԻԴ ծրագրի  համակցված կառուցվածքը միավորում է 5 դասընթացներ Թբիլիսիում, Վրաստանում՝ ինտենսիվ իրական ժամանակի ռեժիմով և 5 դասընթացներ առցանց ռեժիմով:

Ծրագիրն ավարտելուց հետո շրջանավարտները շարունակում են իրավաբանական գիտությունների մագիստրոսի աստիճանի համար իրենց կրթությունը Չիկագո-Քենթի Իրավաբանական քոլեջում /Չիկագո, Իլինոյս, ԱՄՆ/:
Մագիստրոսի դասընթացներն Չիկագո-Քենթում տևում է մեկ կիսամյակ /հինգ ամիս/, մեկ ուսումնական տարվա փոխարեն` «ԱՄՆ, Միջազգային և Անդրազգային Իրավունք» մասնագիտությամբ Իրավաբանական գիտությունների մագիստրոսի աստիճանի շնորհմամբ: Սա հետբուհական ակադեմիական ծրագիր է, որի տևողությունը հինգ ամիս է ԱԻԴ շրջանավարտների համար: ԱԻԴ–ի վկայական ունենալու պարագայում, իրավաբանական գիտությունների
մագիստրոսական կոչում ստանալու համար անհրաժեշտ է մեկ կիսամյակ լիարժեք ուսուցում, միևնույն ժամանակ կարող են շարունակել կրթությունը ևս մեկ կիսամյակ Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու (Ph.D) ծրագրով և մասնագիտական այլ ձեռքբերումների (փաստաբանական քնության) համար:

Մեր ծրագրի շրջանավարտները կստանան՝

 • Ամերիկյան իրավունքի դպրոցի ավարտական վկայագիր, Թբիլիսիում, Վրաստանում ԱԻԴ ծրագիրը ավարտելուց հետո: Վկայագիրը կտրվի Չիկագո-Քենթի իրավաբանական քոլեջի և Ամերիկյան Իրավունքի Դպրոցի կողմից համատեղ՝ ստորագրված Չիկագո-Քենթի իրավաբանական քոլեջի դեկանի և Ամերիկյան իրավունքի դպրոցի ղեկավարի կողմից:
 • Չիկագո-Քենթ իրավաբանական քոլեջի Մագիստրոսի դիպլոմ Չիկագո-Քենթի Իրավաբանական քոլեջն ավարտելուց հետո:

Մեր րագրերի առավելություններն են`

 • Առանց աշխատանքից կտրվելու Թբիլիսիում անցկացվող ԱԻԴ ծրագրերի շրջանակներում դասընթացներին մասնակցության հնարավորություն` ինտերակտիվ՝ իրական ժամանակի ռեժիմով և/կամ առցանց դասընթացներին մասնակցության միջոցովֈ Դասընթացների համակցված կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս ավարտել Թբիլիսիում անցկացվող ԱԻԴ դասընթացը՝ մասնակցելով 5 ինտենսիվ իրական ժամանակի ռեժիմով դասընթացներին և 5 առցանց դասընթացներին ավանդական լսարաններում թվային տեխնիկայի
  միջոցով:
 • ԱԻԴ ծրագրի շրջանավարտների համար TOEFL-ից ազատման երաշխավորում. ԱԻԴ և Իրավաբանական գիտությունների մագիստրոսի ծրագրերի հայտեր ներկայացնելու միջոցով առանց TOEFL–ի կամ IELTS-ի գնահատականի:
 • ԱԻԴ  ծրագրի  ավարտից  հետո  անմիջապես և արտոնյալ  պայմաններով  ընդունելույթուն  Չիկագո-Քենթի Իրավաբանական քոլեջի Իրավաբանական գիտությունների մագիստրոսական ծրագրին:
 • Չիկագո-Քենթի իրավաբանական քոլեջում «ԱՄՆ, Միջազգային և Անդրազգային Իրավունք» մասնագիտությամբ Իրավաբանական գիտությունների մագիստրոսի աստիճանի ձեռքբերման հնարավորոթյուն մեկ կիսամյակում` մեկ ուսումնական տարվա փոխարեն:
 • Երաշխավորված 75% և 100% կրթաթոշակի տրամադրում:
 • Հնարավորություն ԱԻԴ ծրագրի շրջանավարտներին ստանալու մագիստրոսի աստիճան երկու կիսամյակում այնպիսի պահանջվող մասնագիտացումներով, ինչպիսիք են՝ Դատավարական փաստաբանություն, Միջազգային մտավոր սեփականության իրավունք, Ֆինանսական ծառայությունների իրավունք և Իրավական նորարարություն ու տեխնոլոգիա՝ երաշխավորված 75% կրթաթոշակի տրամադրմամբ (մասնագիտացված մագիստրոսական ծրագրերը Չիկագո-Քենթում պահանջում են, որ առաջին կիսամյակը սկսվի աշնանային ժամանակահատվածում: Մասնագիտացված մագիստրոսական ծրագրերի համար գարնանային մեկնարկ
  հնարավոր չէ իրականացնել):
 • Չիկագո-Քենթում մագիստրոսական ծրագրի ավարտից հետո շրջանավարտները կարող են շարունակել դոկտորական կրթություն (Ph.D./SJD) Չիկագո-Քենթում 75% կրթաթոշակի տրամադրմամբ:
 • Չիկագո-Քենթ իրավունքի քոլեջում առաջին կիսամյակը ավարտելուց հետո 75% կրթաթոշակի տրամադրմամբ կրթությունը լրացուցիչ երկրորդ կիսամյակ շարունակելու և մագիստրոսի աստիճան ձեռք բերելու հնարավորոթյուն այնպիսի պահանջված մասնագիտացումներով, ինչպիսիք են՝ Դատավարական փաստաբանություն, Միջազգային մտավոր սեփականության իրավունք և Ֆինանսական իրավունք:   
 • ԱԻԴ ծրագրի համար սահմանված ուսմանվարձը երկու կամ ավել փուլերով վճարելու հնարավորություն:
 • Ծրագրի ավարտից հետո 3 տարիների ընթացքում Չիկագ-Քենթում ուսումը շարունակելու իրավունքի պահպանում: ԱԻԴ շրջանավարտները, ովքեր հետաքրքրված են ստանալու մագիստրոսի աստիճան «ԱՄՆ, Միջազգային և Անդրազգային Իրավունք» մասնագիտությամբ կարող են սկսել իրենց ուսումը ցանկացած կիսամյակ՝ գարնանը կամ աշնանը, և ուսումը ավարտին հասցնել մեկ կամ երկու կիսամյակումֈ
 • ԱՄՆ-ում ուսումնական հաստատության ներսում և դրանից դուրս աշխատելու հնարավորություն:
 • Վերապատրաստման հնարավորություն ԱՄՆ-ում:
 • Աշխարհի լավագույն տեղակայումը, Չիկագո-Քենթը տեղակայաված է Չիկագոյի սրտում, որն համարվում է աշխարհում լավագույն իրավական և ֆինանսական շուկաներից մեկըֈ
 • Ուժեղ մասնագիտական ցանցի զարգացումը և ԱՄՆ տարբեր մասնագիտական համայնքների հետ կապերի հաստատումը անգնահատելի ռեսուրս կարող է հանդիսանալ գտնելու հեռանկարային գործատուներ և հաճախորդներ:

Կրթաթոշակը և ուսման վարձը․

 • Հաշվի առնելով Հայաստանում ֆինանսական պայմանները և Թբիլիսիում ԱԻԴ ծրագրի մասնկացության նպատակով ճանապարհածախսերը, ԱԻԴ ծրագրի վարձավճարը նվազեցվել է և այն կազմում է 5900 ԱՄՆ դոլար: Ընդ որում, վարձավճարը կարող է վճարվել երեք մասով: Բայց այն ուսանողները, ովքեր կնախընտրեն վճարել նախապես կանխավճարի տեսքով, վարձավճարը կկազմի 5500 ԱՄՆ դոլար:
 • Չիկագո-Քենթի Իրավաբանական քոլեջի իրավաբանական գիտությունների մագիստրոսական ծրագրի վարձավճարը, 75% կրթաթոշակի տրամադրումից հետո, կազմելու է 10.000 ԱՄՆ դոլար` 44.000 ԱՄՆ դոլարի փոխարեն: Ընդ որում, վճարումը պետք է կատարվի Չիկագո-Քենթում ուսանողի կողմից Չիկագո ժամանելուց հետո։
 • Ամբողջական (100%) ուսման կրթաթոշակի տրամադրում Չիկագո-Քենթ քոլեջում /Չիկագոյո, ԱՄՆ /, ուսումնառության համար՝ կրթաթոշակը սահմանվել է Չիկագո-Քենթի իրավաբանական քոլեջի իրավական ակտերով: Նշված կրթաթոշակը ստանալու համար ուսանողները պետք է ԱԻԴ ծրագրով /Վրաստան/ քննությունների արդյունքում ունենան առնվազն 3.8. ՄՈԳ: Չիկագո-Քենթ քոլեջի դեկանի և Ամերիկյան Իրավունքի Դպրոցի ղեկավարի կողմից քննության կառնվեն վերը նշված պայմանին համապատասխանող ուսանողների դիմումները և կընտրվի առավել բարձր որակավորում ունեցող ուսանողը:
 • Չիկագո-Քենթի Իրավաբանական քոլեջում լրացուցիչ երկրորդ կիսամյակի համար վարձավճարը կկազմի 7250 ԱՄՆ դոլար` 22000 ԱՄՆ դոլարի փոխարեն:

Ովքեր պետք է դիմեն այս ծրագրին․

 • Նրանք, ովքեր հետաքրքրված են Չիկագո-Քենթի մագիստրատուրայի կրթությամբ պետք է ունենան առաջին կարգի իրավաբանական կրթություն (բակալավրի կոչում/LL.B) կամ պետք է լինեն վերջին կուրսի ուսանող։
 • Նրանք, ովքեր հետաքրքրված են բիզնես իրավունքի ոլորտում և ստանալ միայն ԱԻԴ սերտիֆիկատ, ապա ցանկացած բարձրագույն կրթություն ունեցող դիմող (ով ունի բակալավրի կրթություն կամ վերջին կուրսի ուսանող է)  կարող է փաստաթղթերը ներկայացնել ԱԻԴ ծրագիր։

Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետն է մինչև հունվարի 20-ը, 2020թ.: Դիմողն էլեկտրոնային եղանակով պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը․.

Դիմողն էլեկտրոնային եղանակով պետք է ներկայացնի հետևյալ փաստաթղթերը․

 • Ինքնակենսագրություն՝անգլերեն լեզվով,
 • Երաշխավորական նամակ (reference letter) ՝գրված կամ թարգմանված անգլերեն լեզվով՝ կոնտակտային ինֆորմացիայի նշումով,
 • Իրավաբանական գիտությունների բակալավրի դիպլոմի պատճենը, իսկ Իրավունքի բակալավրիատի վերջին կուրսում ուսանողները՝ ԲՈՒՀ-ից տեղեկանք:
 • Անձնագրի և/կամ անձը հաստատող փաստաթղթի պատճեն (ID):

Փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն հետևյալ հասցեներով` 

admission@chicagokentlaw.ge

r.warner@chicagokentlaw.ge

m.meskhi@chicagokentlaw.ge

k.jeladze@chicagokentlaw.ge 

ԲՈՒՀ

Չիկագո-Քենթ իրավաբանական քոլեջը համարվում է Իլլինյոս նահանգի երկրորդ ամենահին իրավունքի դպրոցը, որն 1936 թ-ին հավատարմագիր է ստացել Ամերիկյան փաստաբանների ասոցիացիայի կողմից, իսկ 1951 թ-ից անդամագրվել է Ամերիկյան իրավունքի դպրոցների Ասոցիացիային: 2018-2019 թ-ին Միացյալ Նահանգների News & World Reports ամսագիրը Չիկագո-Քենթ իրավաբանական քոլեջին  շնորհել է հետևյալ մրցանակը` դատավարական փաստաբանություն՝ 4-րդ տեղ, Մտավոր սեփականության իրավուքն՝ 9-րդ տեղ, Իրավաբանական գրավոր խոսք՝ 17-րդ տեղ: Համաձայն Միացյալ Նահանգների News & World Reports ամսագրի` Չիկագո-Քենթ քոլեջի շրջանավարտների զբաղվածության ցուցանիշը ավարտելուց անմիջապես հետո կազմում է 66.2% և 90.7% ավարտելուց հետո 9 ամսվա ընթացաքում:

Օգտակար հղումներ՝

Ամերիկյան իրավունքի դպրոց՝ www.salchicagokent.com

Չիկագո-Քենթ Իրավունքի Քոլեջի՝ www.kentlaw.iit.edu

ԱԻԴ Ծրագիրը Չիկագո-Քենթում՝ http://www.kentlaw.iit.edu/academics/llm-programs/special-llm-and-overseas-training/school-of-american-law-caucasus

Ֆեյսբուքյան էջեր՝ https://www.facebook.com/SALtbilisi/ and https://www.facebook.com/SALyerevan/

Տեսանյութ «Չիկագո–Քենթի ներսում. ինչն է լավը դարձնում իրավունքի դպրոցը» խորագրով՝ http://youtu.be/pKu1V5UTjUQ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք (հեռախոսազանգ կամ Viber- ի միջոցով)

 • Արամ Չադրյանին, ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում  

Հեռ՝ +374 98791616, +37477 076262

Էլ. փոստ՝ achadryan@yahoo.com,

 • Հարություն Չադրյանին, ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետությունում  

Հեռ ՝ +374 98 086262

 • Քեթեվան Ջելաձեին– ԱԻԴ Կովկասի, Թուրքիայի, Միջերկրածովյան, Բալկանների, Կենտրոնական Ասիայի համահիմնադիր և տարածաշրջանային տնօրեն

Էլ փոստ՝ k.jeladze@chicagokentlaw.ge, kjeladze@kentlaw.iit.edu

LinkedIn: Ketevan Jeladze

Հեռ՝ +995 577 97 40 01 (նաև Viber, WatsApp, լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն)

 • Մաիա Մեսկհին -ԱԻԴ Կովկասի, Թուրքիայի, Միջերկրածովյան, Բալկանների, Կենտրոնական Ասիայի համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն,

Էլ փոստ: m.meskhi@chicagokentlaw.ge,  mmeskhi@kentlaw.iit.edu

LinkedIn: Maia Meskhi

Հեռ՝ +995 577 77 40 30 (նաև Viber, WatsApp լեզուներ՝ ռուսերեն, անգլերեն)