Import department operator/manager

Trans Alliance Ltd

Ոլորտ: Լոգիստիկա, Գնումներ, Տրանսպորտ

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 12.11.2020

Description

Manage data for international shipments and provide support for many steps of the transportation process.

Work with all departments in the company, building trustful relations with customers, organizing all necessary jobs related to cargo transportation, connecting with export, import, technical departments and etc.

Responsibilities

 • The incumbent will be responsible for coordination with all departments in the company
 • Organizing all necessary job related to cargo transportation
 • And etc....as per the job description for the subject position

Requirements

 • Higher education 
 • Technical education will be welcomed
 • Desirable to have experience in transportation
 • Good knowledge of Armenian, Russian and English languages
 • Strong leadership and problem-solving skills
 • Excellent knowledge of Microsoft Office
 • Excellent communication and presentation skills
 • Ability to work under pressure and within strict time frames
 • Well-organized, responsible, and result-oriented personality


Trans Alliance Ltd. Co. offers a wide range of cargo transportation services by land and sea worldwide. We offer services for containerized, bulk, consolidate, air, and irregular cargoes from/to Europe, America, Africa, Asia, and countries of C.I.S.

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

[email protected]
SHARE: