C# Developer

IMEX GROUP

Ոլորտ: Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաներ

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 08.08.2021

Description

We are hiring a C # programmer

Responsibilities

 • Develop reusable, testable, and maintainable client-server applications and modules based on C#
 • Turn storyboards, mockups and concepts into full-fledged applications

Requirements

 • 2-3 years of professional experience in software development
 • Understanding of core c# technologies and OOP principles
 • Experience with WEB services
 • Experience with MSSQL and ORM frameworks
 • Knowledge of design patterns, algorithms and data structures
 • Strong analytical skills and incisive thinking ability
 • Ability to work in a team
 • Establish and maintain application code quality, adherence to best standards, high performance and responsiveness
 • Detect and fix issues and performance bottlenecks
 • Contribute to code quality, best standards organization and task automatization
 • Knowledge of database design is fully appreciated

If you meet the required qualities, please send your CV to the below-mentioned email

 

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

[email protected]
SHARE: