Mid Front-End developer

Telecom

Ոլորտ: Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաներ

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 08.05.2021

Description

Telecom is looking for a motivated and purposeful Front-end developer to join our team.

Responsibilities

 • Develop new user-facing features
 • Develop a flexible and well-structured front-end architecture
 • Develop and maintain existing admin panel products
 • Research and implement partner engagement system
 • Optimize applications for maximum speed and scalability
 • Collaborate with other team members and stakeholders

Requirements

 • Good knowledge of HTML/CSS
 • Experience with CSS preprocessors SASS (LESS); 
 • Experience with (responsive design) Bootstrap, MaterialUi, Ant design
 • Strong knowledge of JavaScript
 • Good knowledge of React (Redux)
 • Knowledge of Next.js is a big plus
 • Experience with object-oriented programming
 • Solid knowledge of TypeScript
 • Familiarity with RESTful APIs

Additional Notes

Interested and matching candidates are requested to send their CVs to the mentioned email.

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

[email protected]
SHARE: