Ոլորտ: Ինժեներական

Քաղաք: Աբովյան

Աշխատավարձ: 300,000

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 17.06.2021

Նկարագրություն

 1. Էլեկտրատեխնիկական ուղղվածության բարձրագույն կամ միջին մասնագիտականկրթություն
 2. Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի վերանորոգման և սպասարկման փորձ
 3. Չափիչ հանգույցների իմացություն
 4. Գլխավոր բաշխիչ վահանակի տիրապետում և սպասարկման հմտություն
 5. Ավտոմատ համակարգերի, դիզել-գեներատորի սպասարկում
 6. Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքների իրականացում
 7. Ֆաբրիկայի ներքին և արտաքին լուսավորության սպասարկում և նորոգում
 8. Կոմպրեսորային, տրանսֆորմատորային սարքավորումների անխափան աշխատանքիապահովում

Պարտականություններ

 • Ձեռնարկության էլեկտրասարքավորումների, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրական ևլուսավորության ցանցերի սպասարկման և նորոգման աշխատանքներ
 • Ցանկացած էլեկտրական աշխատանքների կատարում
 • Տեխնոլոգիական սարքավորումների մոնտաժման, շահագործման, սպասարկման, արդիականացման աշխատանքների իմացություն,
 • Տեխնոլոգիական սարքավորումների պահպանում լավ վիճակում,  ստուգումներիիրականացում ըստ գրաֆիկի
 • Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի հիմնական բնութագրերի և դրանց դասակարգմանիմացություն, օդային, այլ մալուխային գծերի հիմնովին վերանորոգում; մետաղական ևփայտե հենասյուների,  ինչպես նաև դրանց հիմքերի նկատմամբ պահանջների իմացություն, Էլեկտրաանվտանգության որակավորման առնվազն III  խմբի առկայություն
 • Էլեկտրահաղորդման գծերի շահագործման հանձնման և ընդունման կարգի իմացություն
 • Օդային էլեկտրահաղորդման գծերի նորոգման և կառուցման համար նյութածախսինորմերի  իմացություն
 • Կարգավորող փաստաթղթերի (ԳՕՍՏ, շինարարական, էլեկտրահանգույցների մոնտաժման, շահագործման, սպասարկման նորմերի,  էլեկտրաէներգիայի արդյունաբերականշահագործման այլ կանոնակարգերի) իմացություն
 • Մասնագիտացված սարքավորումներ, տեղեկատու գրականություն և այլ կարգավորողփաստաթղթեր օգտագործելու հմտություն

Պայմաններ

Աշխատանք Արզնի գյուղում:

Աշխատավարձի ժամանակին, առանց ուշացման վճարում:

Դիմելու համար խնդրում ենք ուղարկել ռեզյումե կամ կարող եք դիմել նամակի միջոցով:

Ինչպե՞ս դիմել

Լրացրե՛ք դիմում հայտը
Անուն Ազգանունը պարտադիր է
Հեռախոսը պարտադիր է
Նշեք գործող էլ. փոստի հասցե
Ուղեկցող նամակ
Ուղեկցող նամակը պարտադիր է
*մինչև 1500 նիշ
Ռեզյումե (ոչ պարտադիր)
max. 4 MB .doc, .docx, .pdf
SHARE: