Digital Marketing Specialist

QWERTY LLC

Ոլորտ: Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաներ

Քաղաք: Երևան

Աշխատավարձ: Highly Competitive

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 11.02.2021

DIGITAL MARKETING SPECIALIST

QWERTY LLC is currently looking for a Digital Marketing Specialist to enrich our team and promote them to build a successful career with us.

Responsibilities

 • Track and analyze the network traffic,
 • Perform ongoing keyword discovery, expansion, and optimization,
 • Develop and implement link building strategy,
 • Ranking analysis,
 • Undertake daily tasks given by team lead
 • Monitor all social media platforms and blogs for trending news, hacks, and tools;
 • Make influencer marketing.

Requirements

 • Familiarity with link building,
 • Basic Knowledge of keyword research,
 • Basic Understanding of search engine algorithms and ranking methods,
 • Familiarity with Ahrefs, Alexa, MOZ,
 • Analyzing keywords and SEO techniques used by competitors,
 • Basic knowledge of HTML,
 • Basic knowledge of SMM,
 • Knowledge of Computer Operating Systems (Mac OS, Windows),
 • Knowledge of MS Office,
 • Strong organizational, time management, and analytical skills,
 • Certification in Google Analytics would be an advantage!
 • Excellent knowledge of English is a must
 • Team player

Interested and matching candidates are requested to send their CVs to the mentioned email.

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

[email protected]
SHARE: