ASP.NET C# Web Developer

Artsolution R&D

Ոլորտ: Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաներ

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 18.04.2020

Job Description

We are looking for an ASP.NET MVC developer that will be able to develop and support existing applications. The main scope of work will include everything from back-end to client-side code, using optimal and efficient technologies, frameworks, and patterns. Your primary responsibilities will be to design and develop these applications. Therefore, it’s essential that you are skilled at problem-solving, solution design, and high-quality coding.

Responsibilities

 • Delivering a high-quality application
 • Integrating with front-end developers
 • Ensuring a required level of performance
 • Analyzing requirements and designing new functionality
 • Supporting and fixing existing functionality
 • Selecting and using the most appropriate and efficient technologies for a particular application
 • Designing and building application layers

Skills

 • Proficiency in C#
 • Experience using .NET 4.5+ | Core
 • Experience in developing ASP.NET MVC | ASP.NET Core MVC applications
 • Good knowledge of Entity Framework  | EF Core | ADO.NET
 • Good knowledge in MSSQL
 • Understanding of HTML, JS, and CSS
 • Familiarity with the client-side framework (e.g. jQuery)

Required Qualifications

 • At least 2 years of experience in C# (.Net)
 • At least 2 years of experience in ASP.NET MVC
 • Knowledge of HTML, CSS, and JavaScript
 • Knowledge of OOP principles
 • Knowledge of English language (technical level)
 • Ability to meet deadlines

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

artrd215913@job.am
SHARE: