French call center specialist (Cold calls)

CSEPWU

Ոլորտ: Գովազդ, Մարքեթինգ, PR

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Ազատ գրաֆիկ

Վերջնաժամկետ: 02.05.2020

To start cooperation you will need:

 • Knowledge of the French language at the native level (not lower than C1)
 • Free time at least 5 hours a day
 • The desire to communicate with people (experience as a translator will be a plus, experience with cold calls will also be a plus)
 • "Fishing rod" (computer, Internet, headset)

What will occupy the bulk of the working time:

 • Communication with customers in French (by phone/mail)
 • Work with orders in the CRM system (teach)
 • Care for customers requiring increased attention (in case of complaints/complaints)

We offer:

 • Salary from $ 1,000 per month +% of completed orders
 • Daily use of the French language
 • Work from home! You are not attached to the office and can work from anywhere.
 • Schedule from 10 to 19 Moscow time, but partial employment is also possible.

Welcome!

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

cse215759@job.am
SHARE: