Ruby On Rails Developer

JSoft

Ոլորտ: Ինֆորմացիոն Տեխնոլոգիաներ

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Լրիվ դրույք

Վերջնաժամկետ: 31.03.2020

We are looking for experienced Ruby on Rails developer to join our team. You will be working on a great product soon to be launched in international markets.

Job responsibilities

 • Work with the PM to understand release epics and timelines
 • Develop new features and evolve existing ones
 • Work with designers and Front end developers to achieve common goals
 • Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of the web platform,
 • Debug and resolve production issues


Required qualifications

 • Advanced knowledge of OOP, Design Patterns
 • Thorough understanding of HTTP protocol
 • 2+ years of Ruby on Rails development experience as part of a team
 • Experience with maintenance and support of web applications in ruby environment
 • Experience with PostgreSQL
 • Experience with Heroku
 • Working knowledge of GIT
 • Experience with .Net Core 2+ would be a plus
 • Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, AWS ecosystem knowledge/experience would be a plus

Perks

 • Competitive salary
 • Opportunity to work with Industry-leading experts
 • Team outings
 • Young and fun environment to work

Ինչպե՞ս դիմել

Լրացրե՛ք դիմում հայտը
Անուն Ազգանունը պարտադիր է
Հեռախոսը պարտադիր է
How many years of experience do you have as a ROR developer?
Այս դաշտը պարտադիր է
What are your monthly salary requirements?
Այս դաշտը պարտադիր է
Ուղեկցող նամակ (ոչ պարտադիր)
*մինչև 1500 նիշ
Ռեզյումե
max. 4 MB .doc, .docx, .pdf
SHARE: