Աշխարհագրության Ուսուցիչ

Եվրասիա միջազգային համալսարան

Ոլորտ: Կրթություն, Մանկավարժություն

Քաղաք: Երևան

Դրույք: Կես դրույք

Վերջնաժամկետ: 13.02.2020

Նկարագրություն

Եվրասիա  միջազգային   համալսարանի  վարժարանը հայտարարում է մրցույթ աշխարհագրության ուսուցչի  թափուր   աշխատատեղի   համար:

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների  ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` բանավոր /հարցազրույց/  և  գրավոր:

Մրցույթին  մասնակցել  ցանկացողները  պետք է ներկայացնեն`

  1. ինքնակենսագրություն /CV-լուսանկարով/
  2. փաստաթուղթ /դիպլոմ/ «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ
  3. թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները:

Պահանջներ

  • Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն
  • ուսումնական  հաստատությունում  դասավանդելու  առնվազն  3  տարվա  փորձ
  • մայրենի լեզվով հաղորդակցման գերազանց  հմտություններ
  • դասավանդվող առարկայից հիմնավոր գիտելիքների, դասավանդման գործնական հմտությունների և ժամանակակից տեխնոլոգիաների  տիրապետում,
  • ուսուցման համագործակցային մեթոդների կիրառման,  հետազոտական , ինքնուրույն և թիմում աշխատելու հմտություններ
  • համակարգչային հմտություններ
  • դասընթացի մշակման, կառավարման կարողություններ

Փաստաթղթերն ընդունվում են  մինչև  ս/թ  հունվարի 31-ը ներառյալ  էլեկտրոնային տարբերակով:   

Միայն  ընտրված   թեկնածուները  կհրավիրվեն  հարցազրույցի:

Ինչպե՞ս դիմել

Մուտք գործի՛ր կայք կամ ուղարկիր ռեզյումեդ էլ-հասցեին
էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է

Ուղարկի՛ր ռեզյումե այս հասցեին`

apply215378@job.am
SHARE: