Տեղական ինքնակառավարման ոլորտի մասնագետ

«Համայնքների ֆինանսիստների միավարում» ՀԿ

Այս հայտարարությունը ժամկետանց է

Տեսնել այլ աշխատանք