Administrator (Day Shift)

Ոլորտ: Տուրիզմ, Հյուրանոցներ

Քաղաք: Երևան

Հրապարակվել է: 28.02.2019

Վերջնաժամկետ: 30.03.2019

Bass Boutique is looking for an Administrator (Female).

Responsibilities

 • Make check-in / check-out
 • Welcome guests
 • Meet guests’ requests and solve the issues immediately
 • Prepare bills and take payments
 • Deal with bookings by phone, e-mail, letter or face-to-face
 • Answer calls
 • Organize other tasks came from superior

Required Qualifications

 • High education
 • Excellent written and oral communication skills (Armenian, Russian and English)
 • Strong customer service skills
 • Friendly and professional telephone manner
 • Ability to stay calm under pressure and look after several things at once
 • Computer literacy

Ինչպե՞ս դիմել

էլ-փոստը պարտադիր է
Գաղտնաբառը պարտադիր է
SHARE:

Հնարավոր է Ձեզ հետաքրքրեն նաև