Այս հայտարարությունը ժամկետանց է

Ճարտարագետ

Պրոֆմոնտ ՍՊԸ

Պրոֆմոնտ ՍՊԸ logo
Այսօր
3033
Երևան

Նկարագիր՝

Պրոֆմոնտ ՍՊԸ -ն անհրաժեշտ է Ճարտարագետ՝ ջեռուցման և օդափոխության, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի

Հիմնական պարտականությունները`

 •  Autocad կամ Archicad ծրագրերի  միջոցով պրոեկտների ինժեներական հետևյալ համակարգերի նախագծերի կազմում՝ օդափոխություն, ջրամատակարարում և ջրահեռացում, ներքին էլեկտրական ցանցեր, անվտանգության համակարգեր, կաթսայատուն, չիլլերներ, պոմպակայան և հովացման համակարգեր
 • Կազմած նախագծի նախահաշվի կազմում
 • Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ նյութերի և սարքավորումների ցանկի կազմում՝ նշելով տեսակը, քանակը, որակը
 • Մոնտաժի ժամանակ տվյալ նախագծի հեղինակային հսկողություն, անհրաժեշտ տեղեկության և գծագրերի տրամադրում աշխատանքների ճիշտ կատարման համար
 • Նախագծի համար անհրաժեշտ սարքավորումների և նյութերի ընտրություն

 

Կրթություն

 • Բարձրագույն կրթություն՝ ցանկալի է ջերմա-գազամատակարարում, օդափոխություն, սառը և տաք ջրամատակարարում և ջրահեռացում մասնագիտություններով:

 

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝

 • Autocad կամ Archicad ծրագրերի իմացություն
 • Համակարգչային գիտելքներ
 • Նորմատիվ փաստաթղթերի տիրապետում
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն

 

Աշխատանքային փորձ`

 • Առնվազն 2 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան բնագավառում   

 Փոխհատուցումներ և արտոնություններ`

 • Աշխատավարձը՝ պայմանագրային հիմունքներով

 

 

Ցանկացողներին խնդրում ենք ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով նշված էլ. փոստի հասցեով Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել հաստիքի անվանումը: