Այս հայտարարությունը ժամկետանց է

Ինժեներ-նախագծող

Պրոֆմոնտ ՍՊԸ

Պրոֆմոնտ ՍՊԸ logo
Այսօր
1934
Երևան

Հիմնական պարտականություններ`

 •  Autocad կամ Archicad ծրագրերի  միջոցով պրոեկտների ինժեներական հետևյալ համակարգերի նախագծերի կազմում՝ օդափոխություն, ջրամատակարարում և ջրահեռացում, ներքին էլեկտրական ցանցեր, անվտանգության համակարգեր, կաթսայատուն, չիլլերներ, պոմպակայան և հովացման համակարգեր
 • Կազմած նախագծի նախահաշվի կազմում
 • Նախագծի իրականացման համար անհրաժեշտ նյութերի և սարքավորումների ցանկի կազմում՝ նշելով տեսակը, քանակը, որակը
 • Մոնտաժի ժամանակ տվյալ նախագծի հեղինակային հսկողություն, անհրաժեշտ տեղեկության և գծագրերի տրամադրում աշխատանքների ճիշտ կատարման համար
 • Նախագծի համար անհրաժեշտ սարքավորումների և նյութերի ընտրություն

 

Կրթություն`

Բարձրագույն կրթություն՝ ցանկալի է ջերմա-գազամատակարարում, օդափոխություն, սառը և տաք ջրամատակարարում և ջրահեռացում մասնագիտություններով:

Անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ`

 • Autocad կամ Archicad ծրագրերի իմացություն
 • Համակարգչային գիտելքներ
 • Նորմատիվ փաստաթղթերի տիրապետում
 • Հայերեն և ռուսերեն լեզուների վարժ իմացություն

 Աշխատանքային փորձ`

 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան բնագավառում   ցանկալի է

 Փոխհատուցումներ և արտոնություններ` 

 • Աշխատավարձը՝ պայմանագրային հիմունքներով

 

 

Ցանկացողներին խնդրում ենք ուղարկել ինքնակենսագրություն (CV/Resume) հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով հետևյալ էլ. փոստի հասցեով:  Նամակի վերնագրում խնդրում ենք նշել հաստիքի անվանումը: