Այս հայտարարությունը ժամկետանց է

Այսօր
2906
Երևան
80000 - 130000

Հաշվապահական ընկերությանն անհրաժեշտ է աշխատակից, ցանկալի է արական սեռի, ՀԾ-7 համակարգի, հարկային օրենսդրության բավարար իմացությամբ:

Աշխատանքային փորձը պարտադիր է: 

Աշխատավարձը՝ 80000 - 130000 դրամ