EcoTrade-ի մասին

<<Էկոթրեյդ>> Ընկերությունը Հանդիսանում է հանրահայտ ECOLAB ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում: Ընկերությունը ներմուծում է Հայաստան հատուկ նշանակության Լվացող և ախտահանիչ միջոցներ և վաճառում կազմակերպություններին։ Ընկերությանը անհրաժեշտ են Մարքետինգի մասնագետներ իրենց սեփական մեկենաներով։