Bass Boutique Hotel logo

Bass Boutique Hotel

Տեղեկացի՛ր նոր աշխատատեղերի մասին

Բաժանորդագրվել

Կայք։www.bass.am

Հասցե:3/1 Այգեձորի փողոց, Երևան

Հեռ:043261080

Bass Boutique Hotel -ի մասին

Bass Boutique Hotel is located in the heart of Yerevan, in the ecologically safe and prestigious Aygedzor district. The hotel sits away from busy traffic and quietly overlooks beautiful Mt.Ararat. It is only 20 minutes driving distance from the airport to our hotel, and the subway is just around the corner.

Ակտիվ աշխատատեղեր

Երևան

Երևան