Tbilissyan Highway 25

+(374 11) 288 641

IMEX GROUP Co. LTD is an importer of ceramics goods in Armenia. It also represents a number of famous fashion brands in Armenia.

Թափուր աշխատատեղեր

Ցանցային ադմինիստրատոր

Երևան 17 օգոստոսի

Լոգիստիկայի գծով մասնագետ

Երևան 17 օգոստոսի

Սպասարկող-մենեջեր (Իդեալ)

Երևան 6 օգոստոսի

Գովազդի բաժնի պետ

Երևան 3 օգոստոսի