Job.am Տեղադրեք մեր անվճար հավելվածը: Այն շատ տեղ չի զբաղեցնի ձեր սարքի վրա
Տեղադրեք մեր անվճար հավելվածը: Այն շատ տեղ չի զբաղեցնի ձեր սարքի վրա

Լուսար Տրանս ՍՊԸ

Ք․ Երևան, Պարոնյան 15/1

Աշխատանք Լուսար Տրանս-ում

Հաշվապահ / Հաշվետար Երևան - 10.02.2022
Լոգիստիկայի մասնագետ Երևան - 10.02.2022