"Natfood" CJSC

Բաժանորդագրվիր

17 բաժանորդ

Բաժանորդագրվիր

17 բաժանորդ

Երևան, Ջրվեժ, Քոչինյան 13/10

"Natfood" CJSC-ի մասին

“NATFOOD” CJSC is engaged in the meat processing industry which represents “Biella” brand.