"Natfood" CJSC logo

"Natfood" CJSC

Տեղեկացի՛ր նոր աշխատատեղերի մասին
Բաժանորդագրվել

13 բաժանորդ

Երևան, Ջրվեժ, Քոչինյան 13/10

Տեղեկացի՛ր նոր աշխատատեղերի մասին
Բաժանորդագրվել

13 բաժանորդ

Աշխատանք Natfoodում

Հաշվապահ Երևան

"Natfood" CJSC-ի մասին

“NATFOOD” CJSC is engaged in the meat processing industry which represents “Biella” brand.