ARTCON CONSTRUCTION-ի մասին

"ԱՐՏԿՈՆ" ՓԲԸ զբաղվում է շինարարական աշխատանքներով։ Ընկերությունն աշխատում է մետաղաշինության և մետաղաարտադրության շուկայում սկսած 1994թ․։ ԱՐՏԿՈՆ ընկերությունը զբաղվում է նաև մոդուլային շինարարությամբ, որն իրենից ներկայացնում է արտադրական պայմաններում հավաքված մոդուլներից տարբեր նշանակության շինությունների կառուցում, ինչպես նաև արտադրություն, արդյունաբերական կառույցներ, անգարներ, պահեստներ և այլն։