Ա41 Ստուդիո-ի մասին

Ճարտարապետական արվեստանոց Համահիմնադիրներ՝ Վարուժան Բադալյան և Տաթևիկ Օհանյան