Ա41 Ստուդիո-ի մասին

Ճարտարապետական արվեստանոց
Համահիմնադիրներ՝ Վարուժան Բադալյան և Տաթևիկ Օհանյան