EGO Concept Store logo

EGO Concept Store

Տեղեկացի՛ր նոր աշխատատեղերի մասին
Բաժանորդագրվել

12 բաժանորդ

Arami 64 - Boulevard Plaza, Yerevan

Տեղեկացի՛ր նոր աշխատատեղերի մասին
Բաժանորդագրվել

12 բաժանորդ

Աշխատանք EGO Concept Storeում

Store Manager Երևան

EGO Concept Store-ի մասին

Ego is trendy apparel store that brings new concepts to shopping and customer care.