Թափուր աշխատատեղեր

Մարդկային ռեսուրսների կառավարիչ

Աշտարակ 7 փետրվարի

Գլխավոր հաշվապահ

Աշտարակ 6 փետրվարի