Deep training LLC-ի մասին

*Հաշվապահական հաշվառման դասընթացներ սկսնակ հաշվապահների համար
*Գործող հաշվապահների վերապատրաստում
*ԵՏՄ երկրներից ապրանքների ներմուծման և արտահանման դասընթացներ
*ՀԾ հաշվապահական ծրագրի անհատական դասընթացներ
*Գործող հարկային օրենսդրության քննարկումների կազմակերպում
*Հաշվապահական հաշվառման խորհրդատվություն
*1 C հաշվապահ ծրագրի դասընթաց
* 1 C առևտուր ծրագրի դասընթաց