Get our free app. It won't take up space on your device

Խրոնոմետրաժիստ

job.am գործընկեր

Industry: Production, Operations
Deadline: 8/3/2024
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work experience: Junior, Senior

Նկարագրություն

Պարտականություններ

  • Իրականացնում է արտադրական գործընթացների ժամանակաչափում (խրոնոմետրաժ)՝ արտադրական առանձին գործողությունների աշխատաժամանակի, հիմնական և լրացուցիչ աշխատաժամանակի նորմատիվները սահմանելու, ժամանակի գործող նորմերի հիմնավորվածությունը ստուգելու, աշխատաժամանակի ռացիոնալ օգտագործման նպատակով
  • Ուսումնասիրում և վերլուծում է աշխատանքային գործընթացները. որոշում անհրաժեշտ դիտարկումների քանակը, տարանջատում է գործողությունները, կատարում գործընթացների առանձին հատվածների չափումներ, մշակում ստացված տվյալները
  • Վերլուծում է դիտարկումների արդյունքները և ընտրում է գործողությունների առավել ռացիոնալ տարրերը՝ դրանք ժամանակի նորմատիվներում ներառելու նպատակով
  • Բացահայտում է աշխատաժամանակի կորուստները, որոշում դրանց պատճառները, ներկայացնում է պահանջվող ժամանակի վերաբերյալ եզրակացություն
  • Մասնակցում է աշխատանքի նորմատիվների մշակման և աշխատաժամանակի կորուստը վերացնելու միջոցառումների մշակման գործըթացներին
  • Կատարում է աշխատանքին առնչվող այլ գործառույթներ

Պահանջներ

  • Համապատասխան աշխատանքային փորձ

Հավելյալ նշումներ

Spread the word! Share this job on social media