Get our free app. It won't take up space on your device

Ոսումնական պրակտիկայի ղեկավարի օգնական

Երևանի պետական համալսարան

Industry: Education, Training, Instruction
Deadline: 1/31/2023
City: Yerevan
Employment type: Full time
Work experience: Mid level
Job posting has expired

Պարտականություններ

  • Իրականացնել մասնագիտական, մանկավարժական և ուսումնական պրակտիկաներին առնչվող գործավարությունը,
  • ԵՊՀ կրթական ծրագրեր իրականացնող ստորաբաժանումների հետ պրակտիկայի անցկացման հրամանների նախապատրաստում,
  • Պրակտիկայի անցկացման ժամկետների հսկում և համապատասխանությունը ուսումնական պլանին,
  • Աաշխատանքային ուսումնական պլանների (պրակտիկաների ժամաքանակ) ստուգում ըստ նորմերի

Պահանջներ

  • Բարձրագույն կրթություն՝ (առնվազն մագիստրոսի կրթական աստիճան),
  • Բարձրագույն կրթության ոլորտի իմացություն, ոլորտում աշխատանքային փորձի առկայությունը ցանկալի է
  • Հաղորդակցական և թիմային աշխատանքի գերազանց կարողություններ
  • Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների իմացություն,
  • Տրամաբանելու, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,
  • Համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն,

Հետաքրքրված անձինք կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունը (CV) էլ. հասցեին: