Get our free app. It won't take up space on your device

Վարորդ-առաքիչ

Արդիս ՍՊԸ

Industry: Customer Support, Client Care, Logistics, Transportation
Deadline: 10/6/2023
City: Yerevan
Employment type: Full Time
Work schedule: Six-day workweek
Work experience: Not required, Junior
Open to international applicants

Նկարագրություն

Արդիս ՍՊԸ-ին անհրաշեշտ է վարորդ-առաքիչներ և վարորդ-առաքիչի օգնականններ

Պարտականություններ

  • Պահեստից ապրանքի ստացում
  • Մատակարարում սուպերմարկետներին և մարկետներին
  • Աշխատանքային այլ պարտականություններից բխող հանձնարարությունների կատարում

Անհրաժեշտ որակավորումներ

  • Պարտաճանաչություն
  • Աշխատասիրություն
  • Նոր կոլեկտիվում հեշտ ինտեգրվող
How to apply?
* The employer marked form fields as mandatory.
Full Name is required
Enter a valid email address
Cover letter
*You can write up to 1500 characters

Resume